GDPR

Ochrana osobních údajů v návaznosti na GDPR-NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pohybu těchto údajů. Při poskytování ubytovacích služeb máme zákonnou povinnost vyžadovat a uchovávat osobní údaje a to: jméno, příjmení, datum narození, adresa, doba ubytování, účel pobytu a číslo  občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Údaje jsme povinni vést písemnou formou v evidenční knize a tato je uchována v uzamčené místnosti. Osobní údaje se zpracovávají pouze v prostorách penzionu a přístup k nim má pouze oprávněná osoba. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999  a Zákonem o místních poplatcích 565/1990. Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje o hostech po dobu 6 let. Penzion se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostním opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že se záznamy žádným způsobem nepracujeme, neposkytujeme je třetím osobám, či subjektům.   20.5.2018  Ladislav Ivičič Penzion Nataša  

Rychlý kontakt

Penzion Nataša

Čejč,

Pod lesíkem 436

606 737 654

mapa

napište nám

Prezentace